Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Analiza

Analiza elektroenergetyczna to stwierdzenie faktów

Analiza elektroenergetyczna przeprowadzana jest w każdym przypadku bezpłatnie.
Czas trwania analizy do 14 dni roboczych od dnia przekazania audytorowi wszystkich koniecznych informacji.
Dokumentacja konieczna dla analizy elektroenergetycznej obiektu:

  • aktualne umowy z lokalnym zakładem energetycznym,
  • faktury rozliczeniowe obejmujące okres 12 kolejnych miesięcy z lokalnego zakładu energetycznego za energię elektryczna i jej przesył,
  • uzgodniony z audytorem wykaz urządzeń elektroenergetycznych.

Dokumentacja konieczna dla audytu oświetlenia ulicznego:

  • aktualne umowy z lokalnym zakładem energetycznym,
  • faktury rozliczeniowe obejmujące okres 12 kolejnych miesięcy dla 10 % ogółu stacji,
  • model zegara sterującego oświetleniem,
  • odstrojenie (nastawy) zegara astronomicznego.

W wyniku przeprowadzonych badań Zlecającemu przesyłana jest analiza, która przedstawia szacunkowe informacje o badanym obiekcie.

Analiza nie obejmuje oszczędności wynikajacych z modernizacji lub wymiany urządzeń i punktów świetlnych.