Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Audyt

Audyt elektroenergetyczny ma za zadanie optymalizację parametrów umownych i technicznych związanych z korzystaniem z energii elektrycznej.

Audyt elektroenergetyczny przeprowadzany jest w dwóch fazach – dokumentacyjnej i jeśli to konieczne – technicznej.

Czas trwania audytu do 30 dni roboczych od dnia przekazania audytorowi wszystkich koniecznych informacji.

Dokumentacja konieczna dla audytu dokumentacyjnego obiektu:

  • aktualne umowy z lokalnym zakładem energetycznym,
  • faktury rozliczeniowe z okresu kolejnych 12 miesięcy z lokalnego zakładu energetycznego za energię elektryczna i jej przesył,
  • uzgodniony z audytorem wykaz urządzeń.

Dokumentacja konieczna dla audytu oświetlenia ulicznego:

  • aktualne umowy z lokalnym zakładem energetycznym,
  • faktury rozliczeniowe z okresu kolejnych 12 miesięcy z lokalnego zakładu energetycznego za energię elektryczna i jej przesył,
  • model zegara sterującego oświetleniem,
  • odstrojenie (nastawy) zegara astronomicznego.

Wynikiem audytu jest Raport

Raport zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.
W przypadku, gdy zalecenia wymagają korespondencji z lokalnym zakładem energetycznym dołączone są wzory pism.