Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Przetarg

Rynek energetyczny pozwala na wybór sprzedawcy energii.

Przetarg to jeden ze sposobów wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pojawiające się cenniki są skomplikowane, a przez to nieczytelne.
Uwarunkowania umowne nie pozwalają na dokonanie dowolnego wyboru.
Zrozumienie języka i pragmatyki energetycznej nie jest proste.
Analizy efektów ogłoszonych przetargów potwierdzają, że problem jest skomplikowany.

W przypadku, gdy dla wyboru nowego sprzedawcy konieczne jest przeprowadzenie przetargu, przygotujemy dla Klienta odpowiednią dla jego potrzeb Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i pomożemy przeprowadzić całą procedurę.
Posiadamy odpowiednich specjalistów i odpowiednie narzędzia, aby dokonać odpowiedniej analizy
i przedstawić odbiorcy energii precyzyjne wyniki, które pozwolą na dokonanie dobrego wyboru.