Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Kontakt

JASNY Sp. z o.o.

ul. Rynek 2
41-250 Czeladź
Tel. 32 700 02 44
                
E-mail: biuro@jasny.com.pl
www.jasny.com.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach; VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr 0000348446
Kapitał zakładowy: 55000 zł
REGON: 241392944 NIP: 6252408985
Zapytanie ofertowe

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość