Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Opracowanie

Pamiętać należy, że na naszym terenie funkcjonują przedsiębiorstwa energetyczne. Współpraca z nimi nie zawsze układa się najlepiej. I nie ma powodu, aby się temu dziwić. Plany i zamierzenia JST wcale nie muszą być zbieżne z planami i zamierzeniami działających na określonym terenie przedsiębiorstw.

Obowiązki i role gminy w zakresie planowania energetycznego

Droga legislacyjna opracowania:

Projekt założeń do planu zaopatreznia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Legislacja

Znakomita większość jednostek samorządu terytorialnego utknęła w połowie drogi. Uchwaliła „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” – czyli tak naprawdę niczego do rozwoju energetycznego gminy nie wniosła. Zaakceptowała jedynie plany rozwoju energetycznych przedsiębiorstw działających na jej terenie i czasem wskazała mgliste kierunki rozwoju, które nakazane są w ustawie. A tak niewiele trzeba, aby opracowanie stało się fundamentem rozwoju gospodarczego i zapobiegło tworzeniu się lub rozwiązało wiele istotnych problemów.