Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Rzetelność

RzetelnośćRzetelnie sporządzona inwentaryzacja stanowi solidną podstawę dobrego planu.
Postawą rzetelnie wykonanej inwentaryzacji jest dobra współpraca ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w gminie, a w szczególności z zakładami energetycznymi zaopatrującymi gminę w nośniki energetyczne.
Dla rzetelnego wykonania inwentaryzacji przygotować należy:

  • informacje o liczbie kotłowni ogrzewanych: olejem opałowym, energią elektryczną, gazem LPG, „węglem ekologicznym”,
  • informacje o liczbie budynków zasilanych z OZE,
  • zestawienie podstawowych informacji o oświetleniu ulicznym tzn. ilość i moc opraw energooszczędnych i tradycyjnych w podziale na drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe,
  • ilość i powierzchnia podmiotów w podziale na: osoby prawne i osoby fizyczne,
  • długość dróg na terenie gminy wg rodzajów,
  • liczba mieszkańców w gminie (sumarycznie i w podziale na sołectwa lub dzielnice). Ponadto: powierzchnia miejscowości lub dzielnic oraz powierzchnia użytkowa mieszkań oraz powierzchnia użytkowa podmiotów gospodarczych,
  • informacje z nadleśnictw działających na obszarze gminy,
  • pozyskanie map z CODGiK w wersji cyfrowej lub papierowej.