Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Referencje

Podwykonawcą jest firma PREDA Jacek Walski, która wykonuje analizy i audyty dla administracji samorządowej i publicznej od czerwca 2007 r. natomiast przetargi dla tych podmiotów są organizowane od 2008 r.

Ostatnim podmiotem, dla którego przeprowadzono całą procedurę opisanych wyżej zmian w obrębie audytu i scentralizowanego zakupu energii jest Komenda Główna Policji i Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Audyt i organizacja zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic najlepsze efekty przyniosły we Wrocławiu, Wałbrzychu i Grudziądzu.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie optymalizacji parametrów umownych i organizacji zmiany sprzedawcy rozpoczęła się w lipcu 2009 r., której skutkiem jest przeprowadzona przez PREDA aukcja internetowa na zakup 8 GWh energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa branży spożywczej. Obecnie PREDA dla jednego z banków realizuje zadanie audytu i organizacji zmiany sprzedawcy w ramach scentralizowanego zakupu energii elektrycznej dla 115 placówek rozmieszczonych we wszystkich województwach w Polsce, a także dla Miasta Łodzi dla 185 obiektów edukacyjnych.