Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

dolnośląskie

Wybrana lista referecyjna

Preda Jacek Walski – Ozimek udziela referencji firmie Jasny Sp. z o.o. :

  • Wrocławski Tor Wyścigów Konnych PARTYNICE
  • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
  • Gmina Oława
  • Zarząd Dróg i Komunikacji Wałbrzych
  • Gmina Nowa Ruda