Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

kujawsko-pomorskie

Wybrana lista referecyjna

Preda Jacek Walski – Ozimek udziela referencji firmie Jasny Sp. z o.o. :

  • Opera NOVA Bydgoszcz
  • Powiat Chełmno
  • Gmina Unisław
  • Gmina Grudziądz
  • Rejonowa Biblioteka – Szubin