Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

opolskie

Wybrana lista referecyjna

Preda Jacek Walski – Ozimek udziela referencji firmie Jasny Sp. z o.o. :

  • Opolski Urząd Wojewódzki
  • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu
  • MOSiR Brzeg
  • Brzeskie Centrum Medyczne
  • Gmina Brzeg
  • Gmina Skarbimierz
  • Zespół Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o.
  • Gminny Zarząd Oświaty – Nysa