Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

pozostałe

Wybrana lista referecyjna

Preda Jacek Walski – Ozimek udziela referencji firmie Jasny Sp. z o.o. :

 • Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
 • Komenda Główna Policji
 • Gmina Słubice
 • Gmina Potęgowo
 • Gmina Miasto Wejherowo
 • Gmina Przywidz
 • Gmina Żagań
 • Gmina Witonia
 • Powiat Brzeski
 • Gmina Wejherowo
 • Gmina Miłakowo
 • Gmina Orchowo