Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

śląskie

Wybrana lista referecyjna

Preda Jacek Walski – Ozimek udziela referencji firmie Jasny Sp. z o.o. :

 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Miasto Tychy
 • Powiat Częstochowski
 • Starostwo Częstochowskie
 • Gmina Lelów
 • Gmina Olsztyn
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.
 • Gmina Miasteczko Śląskie
 • Gmina Zbrosławice
 • Gmina Ciasna
 • PGKM Łaziska Górne
 • Gmina Wyry