Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

zachodniopomorskie

Wybrana lista referecyjna

Preda Jacek Walski – Ozimek udziela referencji firmie Jasny Sp. z o.o. :

  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
  • Telewizja Polska O. Szczecin
  • Gmina Goleniów
  • Gmina Kamień Pomorski
  • Miasto Barlinek